Tubabu stool for Nani Marquina. Photos, drawings and technical solutions by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com
 
 

ENG// A nordic look-like stool, designed in Barcelona and produced in Africa. This is the result of a globalized product, that has the capability to adapt all his product stages wherever they go. Distinguished by his simple technical solutions is able to be mounted without any tools. Done by local woodcrafters in Camerun.

#Tubabu is an african word to name foregin. It is a stool with minimal shape lines and radical functionality. His assembly design allows them to be assembled wherever they go and make it easy to transport. The materials used are 100% local wood and fiber strings. They were designed in 3 different sizes adapting to different situations.

 

Desgin by Martin Azua                                                             Technical solutions, photos, video and drawings by Sergi Vich

CAT// Un tamboret d'aspecte nòrdic, dissenyat a Barcelona i produït a l'Àfrica. Aquest és el resultat d'un producte globalitzat, que té la capacitat d'adaptar-se a totes les fases productives allà on vagi. Destaca per les senzilles solucions tècniques adoptades, i és alhora capaç de muntar-se sense eines. Fet per fusters locals del Camerun.

#Tubabu és una paraula africana per a anomenar 'forani'. Es tracta d'un tamboret de línies minimalistes i de funcionalitat extrema. El disseny del seu muntatge el fa apte per anar allà on vulguis i alhora el fa fàcilment transportable. Els materials utilitzats són 100% locals tant la fusta com la corda feta a partir de fibres de plantes autòctones. La col·lecció està formada per 3 tamborets de mides diferents, per adaptar-se a tota mena de situacions diverses.

 

Disseny per Martin Azua                                                              Solucions tècniques, fotografies, video i dibuixos per Sergi Vich

 
 
Render image of the Tubabu stool for Nani Marquina. Render by Sergi Vich
Tubabu stool detail. Photo by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com
Disassembled stool. Mounted without tools. Photos, drawings and technical solutions by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com
Tubabu stool for Nani Marquina. Photos, drawings and technical solutions by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com
Tubabu stool for Nani Marquina. Photos, drawings and technical solutions by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com
Tubabu stool for Nani Marquina. Photos, drawings and technical solutions by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com
Exploting drawing of the Tubabu stool for Nani Marquina. Photos, drawings and technical solutions by Sergi Vich #tubabu / sergivich.com

Product design, 2013