Golden painted symbols on dark columns of a temple #laos / sergivich.com
 

Laos: When time is in man's hands

ENG// Trees, rocks, orange dresses, waterfalls, nature, laughter, monks and more nature. These are some of the words that come to mind when remembering this beautiful country. Wild and isolated villages are dispersed around the huge mountains of Laos. Traveling by car is an unforgettable experience. Nature always takes over and sometimes makes the roads disappear into the landscape. Many villages and cities immerse out of the jungle. Contact with nature transcends mere physical sensations.

This collection of images shows everyday life demonstrations of Laos's culture, environment and social contrasts. They are fully protected by this wild country, but also very aware of the relevance of the global world. Friendly people that make each day special just by adding a smile. Older people still tell stories about American soldiers missing after the Vietnam War. An alternative lifestyle show us a good lesson, live in harmony with the environment while in the world.

CAT// Arbres, roques, vestits taronges, cascades, natura, somriures, oracions de monjos i encara més natura. Aquestes són algunes paraules que em venen al cap recordant aquest preciós país. Pobles salvatges i incomunicats es troben repartits per les enormes muntanyes de Laos. Viatjar amb cotxe és una experiència inolvidable. La natura sempre té el control de la situació i de vegades s'emporta carrateres senceres. Moltes de les aldees i ciutats s'obren pas enimg de la selva. Un contacte amb la natura que trascendeix de les simples sensacions físiques.

Aquesta col·lecció d'imatges mostra situacions reals del dia a dia de Laos, la cultura, els contrastos socials i l'entorn. Estan completament protegits per aquest país salvatge, però al mateix temps són molt conscients de la importància del món globalitzat. Gent amigable que fa cada situació diària especial afegint-hi un somriure. Fins i tot la gent gran encara explica històries sobre soldats americans perduts per la guerra del Vietnam. Un estil de vida diferent i una bona lliçó per a tothom, viure amb harmonia amb l'entorn, alhora que amb el món.

 
Bamboo rests in the floor of a Laos market. Yellow, green, cylinders and textures #laos / sergivich.com
Child preparing food in a #laos market/ sergivich.com
Monk cleaning the jungle with a bowie knife and calling #laos / sergivich.com
Moto driver passing in front of a temple #laos / sergivich.com
Staircase in the middle of a waterfall sorrounded by nature #laos / sergivich.com
Huge green leaf with capillaries detail in the jungle #laos / sergivich.com
Grey stones, old metal and green bamboo. Collection of textures #laos / sergivich.com
Rusty metal roof colors. Metallic textures #laos / sergivich.com
Monk dresses drying in a temple #laos / sergivich.com
Two friendly kids in a town. Brown colors of #laos / sergivich.com
Cleaning the road with a bulldozer while two drivers waiting in #laos / sergivich.com
Wood fence with drying clothes in #laos / sergivich.com

Photography, 2012