Fishermen in a porexpan diy boat #vietnam / sergivich.com
 

Vietnam: A future yet to be written

ENG// Becoming familiar with the elderly's everyday tasks, sharing a cup of tea with sailors or a day of school and karaoking with local police, were just some of the highlights of my trip. This work is a compilation of photographs which show a personal point of view of this large and impressive country through landscapes, people and cultural traditions. Fragments of memories captured through images.

From lost mountains, to frantic Vietnamese cities, to paradisiacal islands crossing the country allows you to capture intimate moments of their people in different aspects. A deep immersion into Asian culture. The landscapes are also an essential part of Vietnam. Some for their immense beauty, others because you feel that something is missing, waiting for any excuse to be done. Uninhabited landscapes interrupted by human print and dreamy islands full of plastic beaches, share space with wildlife and ancient pagodas. Scenes that become landscapes after you see them all Vietnam long.

For more about Vietnam go to Vietnam in Objects

CAT// Familiaritzar-te amb les tasques quotidianes de la gent gran, prendre una tassa de té amb mariners, compartir un dia d'escola o anar al karaoke amb policies locals, són alguns dels moments viscuts durant el viatge. Aquest treball és una recopilació de fotografies que mostra una mirada personal d'aquest gran i impresionant país a través de paissatges, gent i trets culturals. Fragments de la memòria plasmats en imatges.

Recórrer el país des de muntanyes perdudes, a les frenètiques ciutats vietnamites, passant per illes paradisíaques et permet capturar moments íntims de la seva gent. En definitiva, una immersió profunda dins la cultura asiàtica. Els paissatges són també part essencial de Vietnam. A vegades per la seva immensa bellesa, d'altres perquè tens la sensació de que hi falta quelcom, esperant qualsevol excusa per a ser executat. Paissatges verges interromputs per l'emprenta de l'home o illes d'ensomni amb plàstics a les platges, comparteixien l'espai amb la natura salvatge i antigues pagodes. Escenes que acaben formant part del propi paissatge.

Més sobre Vietnam a Vietnam in Objects

 
Green blue door on a concrete building sorrounded by nature #vietnam / sergivich.com
Catching crabs with a plastic bag on the beach during the night #vietnam / sergivich.com
Cement pedestal with bamboo load #vietnam / sergivich.com
Floating house fish trap on a blue see of #vietnam / sergivich.com
Messy market in Ho Chi Minh City #vietnam / sergivich.com
Melancholic bus traveler looking out the window with raindrops #vietnam / sergivich.com
Silk weaver waiting their costumer with sewing machine #vietnam / sergivich.com
Concrete stairs with a boat wood gateway in #vietnam / sergivich.com
Ancient vietnamese with a plucked duck #vietnam / sergivich.com
Boat painted in beautiful colors: blue turquoise and red #vietnam / sergivich.com
Vietnamese girl with bicycle with vietnamese holding a #VetnamVietnam flag  / sergivich.com
Vietnamese yard with young girl #vietnam / sergivich.com
Mother kissing her daughter on the Sappa mountains #vietnam / sergivich.com

Photography, 2012