Content shape and colors for Skyself. Web design by Clara Balmaña and Sergi Vich / sergivich.com
 

Skyself: content platform

 
 

ENG// The website concept focuses on creating a clear and direct content platform, where each subject is related to a specific shape and color, referring the sensations they evoke. For sport has chosen a triangular shape, an energetic color, emphasizing the characteristics that the topic proposed.

Clearer graphics has been chosen to present the large amount of web content in a visually way, simple and quick to navigate. The web interaction has been designed for touch devices, being equally functional for conventional displays, but understanding the interaction webs will have the coming years.

The multitasking function allows to view several articles without leaving the page. Automatically social networks stimulates the page and connect directly with users.

Design. Clara Balmaña and Sergi Vich
Web Developer. Pentagonous
Client. David Babunski. Skyself

 

CAT// El concepte de la web es centra en la creació d'una plataforma de contingut clara i directe, on cada tema es relaciona amb una forma i un color específic, fent referència les sensacions que evoquen. Per a l'esport s’ha triat una forma triangular, un color enèrgic, emfatitzant les característiques que el tema proposa.

S'ha buscat una gràfica clara per tal de presentar la gran quantitat de continguts de la web de manera visual, senzilla i ràpida de navegar. La interacció de la pàgina està pensada per als dispositius tàctils, essent igual de funcional per a pantalles convencionals, però entenent la interacció de les webs els propers anys.

La funció multitasca permet veure diversos articles sense sortir de la pròpia pàgina. L’automatització de les xarxes socials estimula la pàgina i la connecta directament amb els usuaris.

Disseny. Clara Balmaña and Sergi Vich
Desenvolupament web. Pentagonous
Client. David Babunski. Skyself

 

 
Skyself platform content on an ipad. #skyself / sergivich.com
Skyself running on a cellphone. #skyself / sergivich.com
Responisve website focused on interaction for touch devices. #skyself / sergivich.com

Web design & Art direction, 2015