Meeting space of the yoga center. White and calm space designed with natural materials
 

Yoga Center: An interior with values

ENG// Calm, sense of space, relax, versatility and natural materials are some of the concepts behind this project. The aim was to remodel an existing space to create an interior suitable to he values of a Yoga lifestyle.

During the project we created open spaces taking down walls and opening windows, adding light and increasing the feeling of spaciousness. The colors were an essential part of achieving this atmosphere. We used whites, navy blues and brown to foster a more peaceful air in the space. The project also included elaborating upon seats, shelves and cabinets with raw materials such as cork, pine and birch wood. All materials used during the project (pallets and beams) were recovered from an old factory. Valuing sustainability and using recycled materials was an essential part of being able to design in line with the whole Yoga concept.

Designed by Clara Balmaña and Sergi Vich

CAT// Calma, sensació d'espai, relax, versatilitat i materials naturals, són alguns dels conceptes que hi ha al darrera d'aquest projecte. L'objectiu era la remodelació d'un espai existent per tal de crear un interior adequat als valors del Ioga.

Vem crear espais oberts tirant parets i obrint finestres, per afegir llum i incrementar la sensació d'amplitud. Els colors van ser una part essencial per assolir aquest ambient. Es van utilitzar blancs trencats, blau marins i marrons per fomentar una millor prediposició a la tranquilitat. El projecte també incloïa l'elaboració de seients, estanteries i armaris amb materies primeres com el suro, la fusta de pí o la de bedoll. Tots els materials utilitzats durant el projecte (palets,bigues) van ser recuperats d'una anitga fàbrica. La sostenibilitat va ser un requisit personal indispensable alhora de vertebrar tot el concepte.

Dissenyat per Clara Balmaña i Sergi Vich

 
Meeting space of the yoga center. White and calm space designed with natural materials
People enjoying and talking in the new meeting space of the yoga center

Interior design, 2011